VICAS Art Studio

Dịch vụ

Triển lãm & Sự kiện Nghệ thuật

Contact

Địa chỉ
Tầng 1, nhà A, VICAS, 32 Hào Nam, Ô Chợ Dùa, Đống Đa, Hà Nội
Email
vicasartstudio@gmail.com
Điện thoại
+84 24 35111094 (7101)
Social
VICAS Art Studio, được chính thức thành lập từ tháng 11.2017, là đơn vị chức năng thuộc Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) có mục tiêu nhằm hỗ trợ các thực hành nghệ thuật đương đại ở Việt Nam và củng cố mạng lưới giữa các nghệ sĩ Việt Nam với cộng đồng nghệ thuật quốc tế qua các chương trình như triển lãm, trình diễn, trao đổi và thảo luận, tập huấn chuyên môn, đào tạo và các dự án hợp tác quốc tế.

VICAS Art Studio có các nhiệm vụ chính sau:

- Tạo dựng nền tảng bền vững và minh bạch hỗ trợ cho các nghệ sỹ có xu hương đương đại ở Việt Nam qua việc cung cấp các không gian triển lãm, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn, xây dựng năng lực,…

- Ưu tiên hỗ trợ các nhóm nghệ sỹ thiểu số ở việt Nam như các nghệ sỹ đến từ các vùng ngoại thành, nông thôn; các nghệ sỹ tự học, nghệ sỹ trẻ, nghệ sỹ có xu hướng thực hành đương đại, nữ nghệ sỹ hoặc nghệ sỹ người dân tộc,…

- Tư vấn và thúc đẩy chính sách nhằm cải thiện môi trường pháp lý và sự công nhận của khu vực công đối với nghệ thuật đương đại ở Việt Nam

- Phát triển khán giả và thị trường cho nghệ thuật đương đại ở Việt Nam

- Củng cố mạng lưới giữa các nghệ sỹ đương đại trong nước và giữa các nghệ sỹ trong nước với cộng đồng nghệ thuật quốc tế

 

VICAS Art Studio, với sự ủng hộ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, là một trong những không gian nghệ thuật đương đại đầu tiên ở Việt Nam do một đơn vị nhà nước quản lý và vận hành. Vì vậy, Trung tâm có nhiều thuận lợi hơn so với các không gian sáng tạo độc lập nhờ vào mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị quản lý nhà nước về văn hóa - nghệ thuật ở trung ương và các địa phương và luôn nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật và pháp lý của các chuyên gia.

 

Tại Việt Nam, trong khi hầu hết các không gian sáng tạo độc lập luôn gặp khó khăn về nguồn lực thì VICAS Art Studio lại có nhiều thuận lợi để có thể tổ chức được nhiều chương trình và hoạt động cho số lượng cộng đồng và khán giả lớn hơn mà không bị hạn chế về cơ sở vật chất và không gian, có mối quan hệ tốt với truyền thông và nhiều tốt chức quốc tế về văn hóa nghệ thuật.

Trở thành một phần của cộng đồng sáng tạo lớn nhất tại Việt Nam
Đăng ký