Thông báo chuyển giao đối tác quản lý nền tảng website www.creativehubs.vn

Để nền tảng thông tin và học tập trực tuyến www.creativehubs.vn có thể tiếp tục và phát triển hơn sau khi dự án khép lại, kể từ ngày 01/07/2021, nền tảng website này bao gồm các khóa học trực tuyến thuộc Mạng lưới không gian văn hoá sáng tạo Việt Nam – ViCHI sẽ được chuyển giao cho hai đối tác Hanoi Grapevine và Edlab Asia.

Xin chào,

Như các bạn có thể đã biết, nền tảng thông tin và học tập trực tuyến www.creativehubs.vn là một trong những sản phẩm quan trọng của dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam – dự án được đồng tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và Hội đồng Anh, và do Hội đồng Anh phối hợp thực hiện cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS). Sau ba năm triển khai, dự án đã kết nối các không gian văn hóa sáng tạo tại nhiều địa phương trên khắp Việt Nam, đồng thời mang lại cơ hội tiếp cận với văn hóa nghệ thuật cho đông đảo công chúng. Nền tảng này hoạt động không nằm ngoài mục tiêu đó và là nỗ lực của Hội đồng Anh và Mạng lưới không gian văn hóa sáng tạo Việt Nam (ViCHI) nhằm hỗ trợ và xây dựng cộng đồng văn hóa sáng tạo trong bối cảnh Covid-19. Để nền tảng có thể tiếp tục và phát triển hơn sau khi dự án khép lại, kể từ ngày 01/07/2021, nền tảng website này bao gồm các khóa học trực tuyến thuộc Mạng lưới không gian văn hoá sáng tạo Việt Nam – ViCHI sẽ được chuyển giao cho hai đối tác sau:

1. Đối tác Hanoi Grapevine:

Với vị thế là không gian thông tin trực tuyến hàng đầu về các sự kiện văn hoá nghệ thuật, Hanoi Grapevine sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận, cập nhật, và quảng bá nội dung của website, đồng thời tư vấn chuyên môn và kết nối liên quan đến văn hoá sáng tạo cho các hoạt động offline được phát triển từ nền tảng website.

2. Đối tác Edlab Asia:

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục Edlab Asia chuyên nghiên cứu và nâng tầm hoạt động giáo dục sẽ đảm nhận quản lý kỹ thuật hệ thống nền tảng website www.creativehubs.vn, tiếp tục sản xuất các nội dung phái sinh từ các nội dung khoá học sẵn có để phục vụ cho cộng đồng về giáo dục.

Việc chuyển giao đã và đang được tiến hành, dự kiến hoàn thành trong tháng 07/2021. Edlab Asia và Hanoi Grapevine sẽ tiếp tục thông tin cập nhật đến quý vị về quá trình chuyển giao. Đặc biệt, các khóa học trực tuyến sẽ được chuyển đổi sang một nền tảng kỹ thuật mới và chuyên nghiệp hơn do Edlab Asia xây dựng. Mọi nội dung hoạt động của website vẫn sẽ được bảo đảm thông suốt trong thời gian này, đồng thời tài khoản của bạn vẫn sẽ được duy trì các chức năng như trước đây. Vui lòng tham khảo các thông tin về việc quản lý và sử dụng dữ liệu của chúng tôi tại đây và tại Cùng học. Nếu bạn có thắc mắc hoặc gặp các vấn đề về kỹ thuật, hãy liên hệ với chúng tôi tại hello@creativehubs.vn

Trân trọng,

Nhóm quản lý website.