THÁNG THỰC HÀNH NGHỆ THUẬT (M.A.P) 2019 – BÊN KIA SỰ HỦY DIỆT

✍️Tháng thực hành nghệ thuật (M.A.P) là một dự án nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật đương đại, do nghệ sĩ Trần Trọng Vũ khởi xướng và được tổ chức hàng năm từ 2015 bởi Heritage Space. Dự án hướng đến xây dựng nền tảng cho các hoạt động thực hành nghệ thuật, trao đổi, giáo dục và triển lãm giữa các nghệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế và các nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Mỗi năm, dự án sẽ mang tới một chủ đề chung dành cho các nghệ sĩ sáng tạo. Chủ đề của năm 2019 là “BÊN KIA SỰ HỦY DIỆT”.

✍️Tháng Thực hành Nghệ thuật (MAP) được khởi xướng xuất phát từ thực tế Việt Nam, nơi công cuộc giáo dục nghệ thuật ở các trường nghệ thuật nhà nước (không có trường tư) chưa được thực hiện thấu đáo. Sinh viên và giảng viên rời bỏ nhà trường giữa chừng, bởi sự thiếu hụt nhiều mặt: về kiến thức, về kỹ năng nghề nghiệp, về môi trường sáng tạo, trao đổi đa chiều và luôn đổi mới. Hệ thống bảo tàng ở Việt Nam thực sự lỗi thời và thiếu cập nhật, nghệ sĩ trẻ không học được gì nhiều từ các triển lãm và từ những bộ sưu tập này. Sự tiếp xúc và trải nghiệm với nghệ thuật đương đại của công chúng Việt Nam còn nhiều hạn chế.

✍️‘Tháng thực hành nghệ thuật – M.A.P’ được khởi xướng trong những điều kiện thực tế như vậy. Với dự án MAP 2019, chúng tôi tiếp tục theo đuổi hai mục tiêu chính:

1. Khởi xướng một trường học chưa hề tồn tại ở Việt Nam mà ở đó không có giảng viên, không có học trò, tất cả những nghệ sĩ, trong nước và quốc tế, tham gia đều với tư cách đồng nghiệp. Cùng nhau, họ dấn thân, họ trải nghiệm, trao đổi và học hỏi.

2. Trao đến nhiều cơ hội cho công chúng để tiếp cận trực diện và thấu suốt những vận động của đời sống nghệ thuật trong nước và quốc tế. Thông qua đó, họ có cơ hội được nhìn nghệ thuật từ phương diện tính ứng dụng – tính có ích – trong tương tác và những đóng góp cho cộng đồng.

‘Tháng thực hành nghệ thuật – M.A.P’ được thực hiện dưới sự tài trợ của Dự án Không gian Văn hóa và Sáng tạo Việt Nam, do Liên minh Châu Âu và Hội đồng Anh đồng tài trợ. Dự án cũng nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Hàn Quốc và phân viện Goethe Việt Nam tại Hà Nội. MAP 2019 cũng được hỗ trợ bởi các đối tác truyền thông là Hanoi Grapevine – nền tảng thông tin trực tuyến về văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Mekong Cultural Hub – mạng lưới kết nối văn hóa nghệ thuật của các nước tiểu vùng sông Mê-kông và Đài Loan.

Dự án thân mời tất cả các bạn cùng tham gia chuyến hành trình M.A.P 2019 – BÊN KIA SỰ HỦY DIỆT! (*)

Tổng hợp từ / Heritage Space