STEP TRAVEL GRANT

Mô tả công việc

Landing AR3101 ©Sylvain Raybaud

STEP travel grant là chương trình hỗ trợ những nghệ sĩ và những người thực hành văn hóa nghệ thuật có cơ hội đến Châu Âu và những vùng lân cận, để giúp đẩy mạnh thông điệp về đoàn kết xã hội, bình đẳng và công lý.

HẠN CUỐI NỘP ĐƠN CHO CHƯƠNG TRÌNH STEP TRAVEL GRANTS 2019 – 02.12

STEP sẽ nhận đơn cho đến 02, tháng 12 (23:59 CET) và xin chú ý rằng bạn nên nộp đơn ít nhất trước 50 ngày trước ngày khởi hành của bạn. Cùng với chiến lược hoạt động mới cho năm 2020- 2025, chúng tôi hiện đang xem xét lại tất cả những công cụ trợ giúp về mặt di chuyển. Hãy cùng chờ đón những chương trình hỗ trợ mới và những trải nghiệm Châu Âu trong 2020 nhé, đừng quên đăng ký theo link sau để nhận thông tin nhé e-zine .

https://ecflabs.org/step-travel-grants