Resources

Guide

Title Time Download
Workshop 2: Inclusive Arts 10/27/2019 pptx
Workshop 3: Art and Cultural Skills 10/27/2019 pptx
Creative hub toolkit 10/27/2019 pdf
Mapping Creative Hubs in Vietnam 2018 by Truong Uyen Ly 10/27/2019 pdf
Applying for exhibition, film, performance license, please find the link below: 10/27/2019 pdf
Social enterprise handbook 07/16/2021 pdf

Các Điều ước, Công ước và Hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam đã tham gia

Title Time Download
Hiệp định giữa CHXHCN Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại 04/14/2021 pdf
Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ về Bảo hộ SHTT và hợp tác trong lĩnh vực SHTT 04/14/2021 pdf
Công ước Brussels liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh 04/14/2021 pdf
Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ 04/14/2021 pdf
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) 04/15/2021 pdf
Become part of the largest
creative community in Vietnam
Register now