Các hội thảo khác

COURSE INTRODUCTION: MINDFUL DRAWING FOR WELL-BEING
10.00 - 11.00 Ngày 25.04.2021 - NGUYỄN MINH NAM
COURSE INTRODUCTION: 60 PHÚT CHUYỂN ĐỘNG ĐƯƠNG ĐẠI
15.00 - 16.00 Ngày 24.04.2021 - TRẦN TIẾN HUY và VŨ NGỌC KHẢI
THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỀ KHÓA HỌC NHẬP MÔN LÀM BÁO VĂN HÓA
14.00 Ngày 23.09.2020 - Trương Uyên Ly, Hanoi Grapevine
THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỀ KHÓA HỌC KỸ NĂNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN
14.00 Ngày 19.09.2020 - Nguyễn Thị Phương Nhi, Vườn Ươm Doanh Nghiệp Đà Nẵng
THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỀ KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT DÀNH CHO MỌI NGƯỜI
15.00 Ngày 15.09.2020 - Alice Fox, University of Brighton UK
KHÔNG GIAN VĂN HÓA SÁNG TẠO: CỘNG SINH HIỆU QUẢ VÀ ỨNG PHÓ VỚI THAY ĐỔI, THỬ THÁCH
15.00 - 16.30 Ngày 10.07.2020 - Trương Uyên Ly, Giám đốc Hanoi Grapevine
DISCUSSION ON UN RECOMMENDATIONS ON FREEDOM OF ART EXPRESSION IN VIETNAM
15.00 - 16.30 Ngày 30.06.2020 - Nghiêm Hoa, Điều phối viên nhóm Không gian Nhân quyền
Frequently asked questions

LIÊN HOAN PHIM NHƯ MỘT KHÔNG GIAN VĂN HÓA SÁNG TẠO

Time: 15.00 - 16.30 Ngày 17.07.2020

Expert: Phan Đăng Di, Người sáng lập và chủ tịch HĐQT Liên hoan phim Gặp gỡ Mùa thu

LIÊN HOAN PHIM NHƯ MỘT KHÔNG GIAN VĂN HÓA SÁNG TẠO

This information is currently unavailable in English. Its updated status will be communicated to you soon.