Nguồn tham khảo

Tài liệu hướng dẫn

Tiêu đề Thời gian Tải về
Tập huấn 2: Kỹ năng ‘Nghệ thuật dành cho mọi đối tượng’ 10/27/2019 pptx
Tập huấn 3: Kỹ năng Văn hóa Nghệ thuật 10/27/2019 pptx
Sổ tay không gian sáng tạo 10/27/2019 pdf
Nghiên cứu Các không gian văn hóa sáng tạo tại Việt Nam năm 2018 của Trương Uyên Ly 10/27/2019 pdf
Tìm hiểu thủ tục xin cấp phép triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, biểu diễn 10/27/2019 pdf
Cẩm nang hướng dẫn thành lập doanh nghiệp xã hội − Phiên bản dành cho các không gian văn hóa sáng tạo 07/16/2021 pdf
Sách – Mơ và hồi tưởng: Các thực hành xoay quanh di sản phim Việt Nam 12/31/2021 pdf
Sách – Mơ và hồi tưởng: Các thực hành xoay quanh di sản phim Việt Nam 12/31/2021 pdf
Sách "âm sáng" - Nguyễn Huy An 02/11/2022 pdf
[VIE] Sách – Những câu chuyện về di sản văn hóa cộng đồng 03/17/2022 pdf

Cập nhật chính sách

Tiêu đề Thời gian Tải về
Nghiên cứu về chính sách và các không gian sáng tạo Việt Nam 02/10/2022 pdf
Nghiên cứu về chính sách và các không gian sáng tạo Việt Nam 02/10/2022 pdf

Các Điều ước, Công ước và Hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam đã tham gia

Tiêu đề Thời gian Tải về
Hiệp định giữa CHXHCN Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại 04/14/2021 pdf
Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ về Bảo hộ SHTT và hợp tác trong lĩnh vực SHTT 04/14/2021 pdf
Công ước Brussels liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh 04/14/2021 pdf
Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ 04/14/2021 pdf
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) 04/15/2021 pdf
Trở thành một phần của cộng đồng sáng tạo lớn nhất tại Việt Nam
Đăng ký