Danh sách bài
Câu hỏi thường gặp

Chứng nhận

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể nhận được chứng chỉ nếu thực hiện các bài tập được yêu cầu và/hoặc trả lời đúng ít nhất 80% số câu hỏi trong bài kiểm tra. Chứng chỉ được cung cấp dưới dạng điện tử qua email mà bạn đăng ký.

Certificate

THỰC HÀNH XÂY DỰNG HỒ SƠ TÀI TRỢ

THỰC HÀNH XÂY DỰNG HỒ SƠ TÀI TRỢ

Thời gian: 0 bài học - 90 phút

Chuyên gia: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI

Khóa học này giúp người học là những nhà quản lý dự án, nhà tổ chức sự kiện, nhà quản lý nghệ thuật và văn hóa; các cá nhân, nhóm dự án hoặc tổ chức có nhu cầu tìm hiểu về cách viết hồ sơ gây quỹ có thể nắm được các kiến thức và tự thực hành viết hồ sơ tài trợ một cách hoàn chỉnh và chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể hệ thống hoá lại các vấn đề liên quan trong việc xây dựng một hồ sơ và thực hành các bước quan trọng trong quá trình viết hồ sơ tài trợ cũng như rút kinh nghiệm từ những bài học thực tiễn mà diễn giả chia sẻ.

Bắt đầu 1/7/2021 tất cả các khóa học trên website: https://creativehubs.vn/ sẽ được chuyển tới hệ thống học tập trực tuyến lms.cunghoc.edu.vn


Bắt đầu học