Danh sách bài
Câu hỏi thường gặp

Chứng nhận

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể nhận được chứng chỉ nếu thực hiện các bài tập được yêu cầu và/hoặc trả lời đúng ít nhất 80% số câu hỏi trong bài kiểm tra. Chứng chỉ được cung cấp dưới dạng điện tử qua email mà bạn đăng ký.

Certificate

NGHỆ THUẬT DÀNH CHO MỌI NGƯỜI

NGHỆ THUẬT DÀNH CHO MỌI NGƯỜI

Thời gian: 0 bài học - 120 phút

Chuyên gia: ALICE FOX

Khóa học giới thiệu về Nghệ thuật dành cho mọi người được đặc biệt thiết kế dành riêng cho các sinh viên ngành văn hóa - nghệ thuật, nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo trên cả nước. Chương trình sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực cho các không gian văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam bao gồm lập kế hoạch và thực hiện các dự án và hoạt động nghệ thuật; tiếp cận và làm việc với các nhóm cộng đồng đa dạng cũng như những người có ít cơ hội tiếp cận các hoạt động văn hóa và nghệ thuật.

Nội dung của khóa học được phỏng theo khóa tập huấn về Nghệ thuật dành cho mọi người thuộc khuôn khổ của Dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam, 2018 - 2021, do Alice Fox, Phó hiệu trưởng Trường Nghệ thuật, Đại học Brighton, Anh Quốc biên soạn và hướng dẫn.

 

Bắt đầu 1/7/2021 tất cả các khóa học trên website: https://creativehubs.vn/ sẽ được chuyển tới hệ thống học tập trực tuyến lms.cunghoc.edu.vn

 

Bắt đầu học