Danh sách bài
Câu hỏi thường gặp

Chứng nhận

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể nhận được chứng chỉ nếu thực hiện các bài tập được yêu cầu và/hoặc trả lời đúng ít nhất 80% số câu hỏi trong bài kiểm tra. Chứng chỉ được cung cấp dưới dạng điện tử qua email mà bạn đăng ký.

Certificate

LƯU TRỮ NGHỆ THUẬT TẠI CHÂU Á

LƯU TRỮ NGHỆ THUẬT TẠI CHÂU Á

Thời gian: 0 bài học - 120 phút

Chuyên gia: ANNIE JAEL KWAN

Khóa học cung cấp kiến thức và những ý kiến cũng như triết lý mang tính phản biện khi thực hành lưu trữ dữ liệu. Dựa trên những bài phê bình của các nhà lý luận văn hóa và các nhà thực hành, khóa học đặt ra những câu hỏi về sức mạnh của kiến thức và các nguồn tài liệu; các kho dữ liệu thay thế có thể đem đến những cơ hội như thế nào để thay đổi hiện trạng và cách thức hành động một cách dân chủ và bao quát hơn trong việc hình thành và phân bổ kiến thức.

Bắt đầu 1/7/2021 tất cả các khóa học trên website: https://creativehubs.vn/ sẽ được chuyển tới hệ thống học tập trực tuyến lms.cunghoc.edu.vn


Bắt đầu học