Danh sách bài
Câu hỏi thường gặp

Chứng nhận

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể nhận được chứng chỉ nếu thực hiện các bài tập được yêu cầu và/hoặc trả lời đúng ít nhất 80% số câu hỏi trong bài kiểm tra. Chứng chỉ được cung cấp dưới dạng điện tử qua email mà bạn đăng ký.

Certificate

KỸ NĂNG VIẾT ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

KỸ NĂNG VIẾT ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Thời gian: 0 bài học

Chuyên gia: MAGDA KRASOWSKA-IGRAS

Khóa học sẽ giúp các nhà quản lý văn hóa chuẩn bị các đề xuất dự án thành công, nhờ đó nhận được nguồn tài trợ để triển khai các dự án. Sau khi hoàn thành khóa học bạn có thể xác định mục tiêu, mục đích và kết quả mong đợi của dự án, tìm đối tác và phát triển các hồ sơ đăng ký thích hợp. Khóa học được dẫn dắt bởi Magda Krasowska-Igras, người có kinh nghiệm trên 12 năm hướng dẫn viết đề xuất dự án và dự trù ngân sách.

Nội dung của khóa học này được phỏng theo Nền tảng trực tuyến về Văn hóa và Sáng tạo, thuộc khuôn khổ Chương trình Hợp tác Văn hóa và Sáng tạo giữa Liên minh Châu Âu và Đông Âu năm 2015 - 2018, do Hội đồng Anh quản lý và Liên minh Châu Âu tài trợ.

Bắt đầu 1/7/2021 tất cả các khóa học trên website: https://creativehubs.vn/ sẽ được chuyển tới hệ thống học tập trực tuyến lms.cunghoc.edu.vn

Bắt đầu học