Danh sách bài
Câu hỏi thường gặp

Chứng nhận

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể nhận được chứng chỉ nếu thực hiện các bài tập được yêu cầu và/hoặc trả lời đúng ít nhất 80% số câu hỏi trong bài kiểm tra. Chứng chỉ được cung cấp dưới dạng điện tử qua email mà bạn đăng ký.

Certificate

QUẢN LÝ DỰ ÁN VĂN HÓA

QUẢN LÝ DỰ ÁN VĂN HÓA

Thời gian: 0 bài học

Chuyên gia: IRYNA PROKOFIEVA, ANNA KARNAUKH

Khóa học trực tuyến về Quản lý Dự án, với sự hợp tác và đồng biên soạn của nhóm Creative Management Camp, được thiết kế nhằm giúp bạn tạo dựng dự án văn hóa của riêng mình. Khóa học bao gồm 6 bài giảng từ các chuyên gia quản lý dự án trong lĩnh vực văn hóa và công nghiệp sáng tạo - Anna Karnaukh and Iryna Prokofieva. Bạn sẽ học cách xác định và tìm hiểu những ý tưởng dự án đáng được thực hiện, nắm bắt được tốt hơn nhu cầu của nhóm khán giả mục tiêu và tìm ra cách tiếp tiếp cận đúng để sắp xếp nhân sự phù hợp nhằm đáp ứng đầy đủ năng lực để triển khai bất kỳ một ý tưởng thách thức nào.

Nội dung của khóa học này được phỏng theo Nền tảng trực tuyến về Văn hóa và Sáng tạo, thuộc khuôn khổ Chương trình Hợp tác Văn hóa và Sáng tạo giữa Liên minh Châu Âu và Đông Âu năm 2015 - 2018, do Hội đồng Anh quản lý và Liên minh Châu Âu tài trợ.

Bắt đầu 1/7/2021 tất cả các khóa học trên website: https://creativehubs.vn/ sẽ được chuyển tới hệ thống học tập trực tuyến lms.cunghoc.edu.vn

 

Bắt đầu học