Các hội thảo khác

THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỀ KHÓA HỌC NHẬP MÔN LÀM BÁO VĂN HÓA
14.00 Ngày 23.09.2020 - Trương Uyên Ly, Hanoi Grapevine
THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỀ KHÓA HỌC KỸ NĂNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN
14.00 Ngày 19.09.2020 - Nguyễn Thị Phương Nhi, Vườn Ươm Doanh Nghiệp Đà Nẵng
THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỀ KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT DÀNH CHO MỌI NGƯỜI
15.00 Ngày 15.09.2020 - Alice Fox, University of Brighton UK
LIÊN HOAN PHIM NHƯ MỘT KHÔNG GIAN VĂN HÓA SÁNG TẠO – KINH NGHIỆM TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI
15.00 - 16.30 Ngày 17.07.2020 - Phan Đăng Di, Người sáng lập và chủ tịch HĐQT Liên hoan phim Gặp gỡ Mùa thu
Câu hỏi thường gặp

TÌM HIỂU NHỮNG KHUYẾN NGHỊ CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ TỰ DO BIỂU ĐẠT NGHỆ THUẬT Ở VIỆT NAM

Thời gian: 15.00 - 16.30 Ngày 30.06.2020

Chuyên gia: Nghiêm Hoa, Điều phối viên nhóm Không gian Nhân quyền

TÌM HIỂU NHỮNG KHUYẾN NGHỊ CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ TỰ DO BIỂU ĐẠT NGHỆ THUẬT Ở VIỆT NAM

Việt Nam đã tham gia và cam kết thực hiện nhiều Công ước Liên Hợp Quốc liên quan đến tự do biểu đạt nghệ thuật như Công ước về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, Công ước về các quyền dân sự và chính trị, Công ước UNESCO về bảo vệ và thúc đẩy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa. Trên cơ sở các công ước này, trong 10 năm qua Việt Nam đã nhận được nhiều phân tích, khuyến nghị và đề xuất từ các chuyên gia và cơ chế của LHQ về thúc đẩy tự do sáng tạo và biểu đạt nghệ thuật.

 

Webinar này sẽ trình bày nội dung các khuyến nghị và đề xuất này từ góc độ các chuẩn mực và cơ chế của Liên Hợp Quốc, giới thiệu một số thực hành tốt để thực hiện khuyến nghị, và cùng thảo luận các hướng đi phù hợp ở Việt Nam.

 

VỀ DIỄN GIẢ 

 

Nghiêm Hoa thực hành nghiên cứu và giáo dục về phát triển dựa trên quyền. Chị là tư vấn độc lập cho nhiều tổ chức về phát triển và các nhóm xã hội dân sự ở Việt Nam. Chuyên môn của chị bao gồm làm việc với các cơ chế của Liên Hợp Quốc về nhân quyền và các cơ chế khu vực, xây dựng cộng đồng, nghiên cứu và giáo dục nhân quyền. Chị đặc biệt quan tâm đến sư phạm trong giáo dục nhân quyền và xây dựng văn hóa nhân quyền.

 

Năm 2016 Hoa đồng sáng lập Không gian Nhân quyền (Human Rights Space - HRS), một không gian chung của các nhà nghiên cứu, những người làm việc cho các NGO và các nhà hoạt động xã hội quan tâm đến việc thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Hiện nay chị là một trong các điều phối viên của HRS. Hoa có bằng cử nhân về Khoa học Môi trường (Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, 2002) và học cao học về Phát triển Quốc tế Bền vững (Đại học Brandeis, 2009).