Danh sách bài
Câu hỏi thường gặp

Chứng nhận

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể nhận được chứng chỉ nếu thực hiện các bài tập được yêu cầu và/hoặc trả lời đúng ít nhất 80% số câu hỏi trong bài kiểm tra. Chứng chỉ được cung cấp dưới dạng điện tử qua email mà bạn đăng ký.

Certificate

CHIẾN LƯỢC GÂY QUỸ VỚI CÁC NGUỒN TÀI TRỢ

CHIẾN LƯỢC GÂY QUỸ VỚI CÁC NGUỒN TÀI TRỢ

Thời gian: 0 bài học

Chuyên gia: TIM WILLIAMS

Khóa học này sẽ giúp bạn tìm hiểu các cách tìm kiếm những nhà tài trợ cho các sáng kiến văn hóa của mình cũng như thiết lập quan hệ dài hạn và bền vững với họ. Chuyên gia Tim Williams, lãnh đạo Chương trình Hợp tác Văn hóa và Sáng tạo giữa Liên minh Châu Âu và Đông Âu, là người đã dẫn dắt các dự án quốc tế trong lĩnh vực nghệ thuật hơn 20 năm qua. Thông qua các bài học ngắn, bạn sẽ được chuyên gia chia sẻ những giai đoạn then chốt trong việc thu hút các nhà tài trợ đầu tư cho dự án: bắt đầu từ việc nghiên cứu và tìm kiếm đúng nhà tài trợ và kết thúc bằng khả năng tái cấu trúc và thiết lập các mối quan hệ cá nhân.

Nội dung của khóa học này được phỏng theo Nền tảng trực tuyến về Văn hóa và Sáng tạo, thuộc khuôn khổ Chương trình Hợp tác Văn hóa và Sáng tạo giữa Liên minh Châu Âu và Đông Âu năm 2015 - 2018, do Hội đồng Anh quản lý và Liên minh Châu Âu tài trợ.

Bắt đầu 1/7/2021 tất cả các khóa học trên website: https://creativehubs.vn/ sẽ được chuyển tới hệ thống học tập trực tuyến lms.cunghoc.edu.vn

 

Bắt đầu học