Danh sách bài
Câu hỏi thường gặp

Chứng nhận

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể nhận được chứng chỉ nếu thực hiện các bài tập được yêu cầu và/hoặc trả lời đúng ít nhất 80% số câu hỏi trong bài kiểm tra. Chứng chỉ được cung cấp dưới dạng điện tử qua email mà bạn đăng ký.

Certificate

CÁC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI VÀ CÁCH GÂY QUỸ

CÁC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI VÀ CÁCH GÂY QUỸ

Thời gian: 0 bài học

Chuyên gia: TS. LIDIA VARBANOVA

Khóa học này tập trung vào các phương pháp gây quỹ khác nhau nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật ở giai đoạn đầu thành lập. Khóa học được thiết kế hợp lý bao gồm các vấn đề cơ bản về đổi mới và khởi nghiệp, các mô hình kinh doanh chính, nội dung và cấu trúc cơ bản của một kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật. Khóa học cũng giới thiệu các mô hình hoạt động chuyển đổi giữa nghệ thuật và các lĩnh vực kinh tế khác dẫn đến sự phát triển của các thành phố sáng tạo, cụm sáng tạo và các hình thức hợp tác chiến lược khác. Khóa học được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Lidia Varbanova (www.lidiavarnova.ca), chuyên gia cố vấn, tập huấn và nghiên cứu quốc tế trong các ngành công nghiệp nghệ thuật, văn hóa và sáng tạo.

Nội dung của khóa học này được phỏng theo Nền tảng trực tuyến về Văn hóa và Sáng tạo, thuộc khuôn khổ Chương trình Hợp tác Văn hóa và Sáng tạo giữa Liên minh Châu Âu và Đông Âu năm 2015 - 2018, do Hội đồng Anh quản lý và Liên minh Châu Âu tài trợ.

Bắt đầu 1/7/2021 tất cả các khóa học trên website: https://creativehubs.vn/ sẽ được chuyển tới hệ thống học tập trực tuyến lms.cunghoc.edu.vn


Bắt đầu học