Danh sách bài
Câu hỏi thường gặp

Chứng nhận

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể nhận được chứng chỉ nếu thực hiện các bài tập được yêu cầu và/hoặc trả lời đúng ít nhất 80% số câu hỏi trong bài kiểm tra. Chứng chỉ được cung cấp dưới dạng điện tử qua email mà bạn đăng ký.

Certificate

BẢN QUYỀN: NGHỆ THUẬT VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

BẢN QUYỀN: NGHỆ THUẬT VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

Thời gian: 0 bài học

Chuyên gia: HANOI GRAPEVINE, NGÔ BÌNH NAM GIANG

Khóa học “Bản quyền: Nghệ thuật và Đa phương tiện” giúp người học bước đầu tìm hiểu khái niệm trong lĩnh vực này. Bắt nguồn từ xa xưa cho tới khi máy in ra đời, bản quyền được phát triển từ ý tưởng rằng một tác phẩm nghệ thuật là tài sản của người tạo ra nó, và việc này đã thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp sáng tạo như thế nào. Chúng ta cũng sẽ xem xét lý do tại sao các công nghệ kỹ thuật số mới nhất mang đến cả cơ hội và thách thức cho chủ sở hữu bản quyền trong bối cảnh Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, khóa học cũng sẽ nâng cao ý thức đăng ký và bảo vệ bản quyền cho những người đang hoạt động trong ngành văn hóa hiện nay.

Bắt đầu 1/7/2021 tất cả các khóa học trên website: https://creativehubs.vn/ sẽ được chuyển tới hệ thống học tập trực tuyến lms.cunghoc.edu.vn

 

Bắt đầu học