Danh sách bài
Câu hỏi thường gặp

Chứng nhận

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể nhận được chứng chỉ nếu thực hiện các bài tập được yêu cầu và/hoặc trả lời đúng ít nhất 80% số câu hỏi trong bài kiểm tra. Chứng chỉ được cung cấp dưới dạng điện tử qua email mà bạn đăng ký.

Certificate

60 PHÚT CHUYỂN ĐỘNG ĐƯƠNG ĐẠI

60 PHÚT CHUYỂN ĐỘNG ĐƯƠNG ĐẠI

Thời gian: 0 bài học

Chuyên gia: TRẦN TIẾN HUY, VŨ NGỌC KHẢI

Khoá học được thiết kế riêng cho các diễn viên múa bán chuyên nghiệp trên cả nước. Thông qua 4 buổi học, chương trình sẽ giúp các học viên nâng cao kĩ năng biểu diễn và cải thiện tư duy sử dụng cơ thể. Lấy kĩ thuật chuyển động trên mặt sàn kết hợp với hơi thở và chuỗi vận động vật lí tự nhiên làm trọng tâm, chương trình được biên soạn và hướng dẫn bởi hai giám đốc nghệ thuật, biên đạo múa Vũ Ngọc Khải – Trần Tiến Huy.

Bắt đầu 1/7/2021 tất cả các khóa học trên website: https://creativehubs.vn/ sẽ được chuyển tới hệ thống học tập trực tuyến lms.cunghoc.edu.vn

 

Bắt đầu học