Tài liệu hướng dẫn

Tiêu đề Thời gian Tải về
Tập huấn 2: Kỹ năng ‘Nghệ thuật dành cho mọi đối tượng’ 10/27/2019 pptx
Tập huấn 3: Kỹ năng Văn hóa Nghệ thuật 10/27/2019 pptx
Sổ tay không gian sáng tạo 10/27/2019 pdf
Nghiên cứu Các không gian văn hóa sáng tạo tại Việt Nam năm 2018 của Trương Uyên Ly 10/27/2019 pdf
Tìm hiểu thủ tục xin cấp phép triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, biểu diễn 10/27/2019 pdf
Hiệp định giữa CHXHCN Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại 04/14/2021 pdf
Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ về Bảo hộ SHTT và hợp tác trong lĩnh vực SHTT 04/14/2021 pdf
Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả 04/14/2021 pdf
Hiệp định về các vấn đề liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) 04/14/2021 pdf
Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật 04/14/2021 pdf
Trở thành một phần của cộng đồng sáng tạo lớn nhất tại Việt Nam
Đăng ký