Tin về ViCHI

Workshop Phương thức truyền thông cho không gian sáng tạo

Workshop Phương thức truyền thông cho không gian sáng tạo
Tin về ViCHI by Vietnam Creative Hubs Initiative

Ngày 08/10/2019, tại Toong co-working space, 08 Tràng Thi diễn ra Workshop Phương thức truyền thông cho các không gian sáng tạo. Đây được coi là một hoạt động vô cùng cần thiết, nhằm giúp các không gian sáng tạo Việt Nam có thể mở rộng được phảm vi ảnh hưởng qua truyền thông bằng việc tận dụng những nguồn lực sẵn có. 

Đây là hoạt động mở đầu cho các hoạt động phục vụ cộng đồng của Mạng lưới các Không gian Sáng tạo Việt Nam (ViCHI), workshop được host bởi anh Nguyễn Đình Thành, giám đốc điều hành PR Elite School. Người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành truyền thông, trong workshop anh đã chia sẻ về các làm sao các không gian có thể tận dụng những nguồn lực có sẵn một cách triệt để nhất và luôn luôn linh hoạt đặt mình vào bối cảnh của đất nước và môi trường quốc tế. Ngoài ra anh cũng có phần trao đổi với chị Nguyễn Thị Thu Hà , Quản lý của VICAS ART STUDIO và anh Phương Hoàng Nguyễn, Quản lý của Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng Điện ảnh TPD , để thấy được những vướng mắc điển hình của mỗi không gian và tìm cách giải quyết.


Sự kiện được tài trợ bởi Hội đồng Anh Việt Nam và Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) trong khuôn khổ của Dự án Không gian Văn hóa sáng tạo Việt Nam 2018-2021 tài trợ bởi Liên minh châu Âu.
 
Vietnam Creative Hubs Initiative
Trở thành một phần của cộng đồng sáng tạo lớn nhất tại Việt Nam
Đăng ký