Tin về ViCHI

CHUỖI TẬP HUẤN VỀ KỸ NĂNG VĂN HÓA SÁNG TẠO MỞ RA CƠ HỘI

CHUỖI TẬP HUẤN VỀ KỸ NĂNG VĂN HÓA SÁNG TẠO MỞ RA CƠ HỘI
Tin về ViCHI by Vietnam Creative Hubs Initiative

 

Phát triển kỹ năng sáng tạo là một chuỗi gồm ba Workshop nâng cao năng lực dành cho đối tượng là các cá nhân, nhóm, tổ chức sáng tạo trẻ và mới thành lập/ hoạt động trong khu vực Hà Nội và phụ cận. Mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ, bổ sung hay trao đổi về các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm từ những Không gian Sáng tạo đa liên ngành đã đang phát triển tới những cá nhân/ nhóm sáng tạo trẻ và các không gian sáng tạo mới thành lập. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các đại diện của cộng đồng sáng tạo trẻ có cơ hội học hỏi và làm việc với những nhóm/ tổ chức có uy tín, danh tiếng và nhiều kinh nghiệm, từ đó gây dựng mối quan hệ, hiểu biết và kết nối cho công việc lâu dài.

Chuỗi workshop này được đồng tổ chức bởi Hanoi Grapevine, Heritage Space và VICAS Art Studio, dưới sự tài trợ của Dự án Không gian Văn hóa và Sáng tạo Việt Nam, Dự án do Liên minh Châu Âu và Hội đồng Anh đồng tài trợ và do Hội đồng Anh Việt nam phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) thực hiện từ năm 2018 đến 2021.
Vietnam Creative Hubs Initiative
Trở thành một phần của cộng đồng sáng tạo lớn nhất tại Việt Nam
Đăng ký