vị trí tuyển dụng

Photographic exploration project mở đơn cho nhiếp ảnh gia

Địa điểm
Hà Nội
Thời hạn
11/17/2019

Mô tả công việc

Nhằm chuẩn bị cho triển lãm vào cuối năm, PEP kêu gọi nhiếp ảnh gia chia sẻ những bức ảnh tâm đắc nhất cho sự kiện mang tên "NEW TALENTS". Với sự kiện đặc biệt này, PEP muốn để một chủ đề mở để thấy được những tài năng tuyệt vời nhất, để chúng tôi có thể khám phá ra những vấn đề thực sự khiến bạn quan tâm, rung động trongg cuộc tìm kiếm hình ảnh. Tác phẩm có thể là tác phẩm thử nghiệm, tài liệu, chân dung, du lịch hay bất cứ một hướng tiếp cận nhiếp mà bạn đam mê. Tác phảm cũng có thể là ảnh đơn hoặc chùm ảnh, bất cứ chủ đề, kĩ thuật, phong cách nào đều được đón nhận. Hãy truyền cảm hứng cho chúng tôi với những gì hấp dẫn bạn nhất. 

Những nghệ sĩ được chọn sẽ tham gia vào triển lãm nhóm tại không gian triển lãm "Tete" tại Berlin, vào tháng 12, 2019. 

Thời gian đăng ký: 17.11.2019


© Hình ảnh của Maria Kokunova

Cách thức đăng ký

Link đăng ký và thông tin: www.pep.photography/calls

Địa điểm
Hà Nội
Thời hạn
11/17/2019
Trở thành một phần của cộng đồng sáng tạo lớn nhất tại Việt Nam
Đăng ký